Katı kalp Allah’tan uzaktır

Allah’ın zikri dışında fazla söz söylemeyin ki kalbiniz katılaşmasın. Siz bilmezsiniz, ama katı kalp Allah’tan uzaktır. Bir de, sanki siz efendiymişsiniz gibi insanların günahlarına bakmayın, kul olarak kendi günahlarınıza bakın. Zira insanların kimi belâya...

Rahman’ın sevgisi

İman eden ve güzel işler yapanlar için, Rahmân, bir sevgi vücuda getirecektir. Meryem, 19:96 Peygamberimiz bu âyeti şöyle açıklıyor: Allah bir kulu sevdiği zaman Cebrail'e buyurur ki: "Ben filân kişiyi sevdim; sen de sev." Sonra Cebrail de aynı...

En çabuk cevap verilen dua

Bir kimsenin başka birisi hakkında gıyaben yaptığı duadan daha çabuk cevap verilen dua yoktur. Tirmizî, Birr: 50

Sadaka kime helâl olmaz?

Zengin için de, sağlığı ve gücü kuvveti yerinde olan için de sadaka helâl olmaz. Tirmizî, Zekât: 23

Makbul istiğfar

Bir kimse bir günah işler de ardından güzelce abdest alır, sonra kalkıp iki rekât namaz kılar ve Allah’tan bağışlanma dilerse, Allah onu mutlaka bağışlar. Ebû Dâvud, Vitr: 26; Müsned, 1:9

Kolay olanı seçmek

Hz. Aişe (r.a.) anlatıyor: Resulullah (s.a.v.) iki şey arasında tercih yapacağı zaman, eğer günah değilse mutlaka en kolay olanını tercih ederdi. Günah ise, insanların o işten en uzak duranı o olurdu. Müslim, Fezâil: 20

Kör eden sevgi

Birşeye karşı sevgin seni kör ve sağır eder. Ebu Davud, Edeb: 125

Sünnet giderse din gider

Dinin elden gitmesi, Sünnetin terkiyle başlar. Bir halat nasıl içindeki liflerin birer birer kopmasıyla elden giderse, din de, sünnetlerin birer birer terk etmesiyle yok olur. Dârimî, Mukaddime: 16

Müslüman kime, muhacir kime denir?

Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Asıl muhâcir ise Allah’ın yasakladığı şeylerden uzak duran kimsedir. Buharî, İman: 4-5; Müslim, İman: 64-65

Sûrelerin yarışı

Kıyamet gününde Kur’ân ve dünyada onunla amel eden Kur'ân ehli mahşer meydanına getirilir. Bu sırada, Bakara ve Âl-i İmran sureleri, kendilerini okuyanları müdafaa etmek için birbiriyle yarışırlar. Müslim, Müsâfirîn: 253