Bugünün hadisi

Aile için harcanan para

Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki: Kişinin, ailesinin geçimi için harcadığı para sadakadır. Tirmizî, Birr: 42

Günde kaç defa affetmeli?

Adamın biri Resulullaha (s.a.v.) gelerek sordu: "Yâ Resulallah, hizmetçiyi kaç defaya kadar affedeyim?" Resulullah "Her gün için yetmiş defa" buyurdu. Tirmizî, Birr: 31

Kimler hesapsız Cennete girecek?

Ümmetimden yetmiş bin kişi hesaba çekilmeden Cennete girerler. Onlar üfürükçülük yapmayan, uğursuzluğa inanmayan ve Rablerine tevekkül edenlerdir. Buharî, Rikak: 21

Beyaz saçları yolmayın

Beyaz saçları yolmayın; zira o beyaz saç kıyamet gününde Müslümanın nurudur. Ebû Dâvud, Tereccül: 17; Tirmizî, Edeb: 56; Nesâî, Ziynet: 13

Dula ve yoksula yardımın fazileti

Dullara ve yoksullara yardım için çalışan kişi, Allah yolunda cihad eden yahut gündüz oruç tutup geceyi ibadetle geçiren kimse gibidir. Tirmizî, Birr: 44 (ayrıca bk....

Zenci kadının hatırı

Mescid-i Nebevîyi süpüren siyah tenli bir kadın (veya adam) vardı. Resulullah (s.a.v.) bir gün onu göremeyince nerede olduğunu sordu. "Öldü" dediler. Resulullah "Niçin bana haber vermediniz?"...

Üç kurtuluş, üç helâk

Üç şey insanı kurtuluşa götürür: gizlide ve açıkta Allah korkusu, hoşnutluk ve gazap hallerinde adalet, fakirlikte ve zenginlikte tutumlu davranış. Üç şey de insanı helâke götürür: peşinden gidilen hevâ...

Sevaplar ve günahlar nasıl yazılır?

Aziz ve Celil olan Allah buyurdu ki: Kulum bir iyilik yapmaya niyetlendiğinde, o iyiliği yapmasa dahi onun için bir iyilik yazarım; yaparsa on iyilikten...

Katı kalp Allah’tan uzaktır

Allah’ın zikri dışında fazla söz söylemeyin ki kalbiniz katılaşmasın. Siz bilmezsiniz, ama katı kalp Allah’tan uzaktır. Bir de, sanki siz efendiymişsiniz gibi insanların günahlarına...

Rahman’ın sevgisi

İman eden ve güzel işler yapanlar için, Rahmân, bir sevgi vücuda getirecektir. Meryem, 19:96 Peygamberimiz bu âyeti şöyle açıklıyor: Allah bir kulu sevdiği zaman Cebrail'e buyurur ki:...