Bugünün hadisi

En çabuk cevap verilen dua

Bir kimsenin başka birisi hakkında gıyaben yaptığı duadan daha çabuk cevap verilen dua yoktur. Tirmizî, Birr: 50

Sadaka kime helâl olmaz?

Zengin için de, sağlığı ve gücü kuvveti yerinde olan için de sadaka helâl olmaz. Tirmizî, Zekât: 23

Makbul istiğfar

Bir kimse bir günah işler de ardından güzelce abdest alır, sonra kalkıp iki rekât namaz kılar ve Allah’tan bağışlanma dilerse, Allah onu mutlaka bağışlar. Ebû...

Kolay olanı seçmek

Hz. Aişe (r.a.) anlatıyor: Resulullah (s.a.v.) iki şey arasında tercih yapacağı zaman, eğer günah değilse mutlaka en kolay olanını tercih ederdi. Günah ise, insanların o...

Kör eden sevgi

Birşeye karşı sevgin seni kör ve sağır eder. Ebu Davud, Edeb: 125

Sünnet giderse din gider

Dinin elden gitmesi, Sünnetin terkiyle başlar. Bir halat nasıl içindeki liflerin birer birer kopmasıyla elden giderse, din de, sünnetlerin birer birer terk etmesiyle yok...

Müslüman kime, muhacir kime denir?

Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Asıl muhâcir ise Allah’ın yasakladığı şeylerden uzak duran kimsedir. Buharî, İman: 4-5; Müslim, İman: 64-65

Sûrelerin yarışı

Kıyamet gününde Kur’ân ve dünyada onunla amel eden Kur'ân ehli mahşer meydanına getirilir. Bu sırada, Bakara ve Âl-i İmran sureleri, kendilerini okuyanları müdafaa etmek...

Belâ ehline imrenenler

Belâ ehline kıyamet gününde mükâfatları dağıtılırken, âfiyet içinde yaşamış olanlar, “Keşke bizim de dünyada derilerimiz makaslarla parçalansaydı” diye imrenirler. Tirmizî, Zühd: 59

Kur’ân okumanın muazzam sevabı

Allah’ın kitabından bir harf okuyana bir hasene vardır; bir hasenenin karşılığı da on mislidir. Ben «Elif lâm mim bir harftir» demiyorum; elif bir harf,...