Belâ ehline imrenenler

Belâ ehline kıyamet gününde mükâfatları dağıtılırken, âfiyet içinde yaşamış olanlar, “Keşke bizim de dünyada derilerimiz makaslarla parçalansaydı” diye imrenirler. Tirmizî, Zühd: 59

Kur’ân okumanın muazzam sevabı

Allah’ın kitabından bir harf okuyana bir hasene vardır; bir hasenenin karşılığı da on mislidir. Ben «Elif lâm mim bir harftir» demiyorum; elif bir harf, lâm bir harf, mim de bir harftir. Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân: 16

İki altın öğüt

İktisat eden fakir olmaz; istişare eden pişman olmaz. Taberani, Mu’cemu’l-Kebir, 10:108; Acluni, Keşfu’l-Hafa, 2:246

Abdest girer, günah çıkar

Kim güzelce abdest alırsa, o kimsenin günahları, tırnaklarının altına varıncaya kadar bütün vücudundan çıkar. Müslim, Taharet: 33

Camide çocuk ağlayınca…

Ben bazan uzunca kılmak niyetiyle namaza dururum. Derken bir çocuk ağlaması işitirim. Annesine eziyet olmasın diye namazı kısa tutarım. Buharî, Ezan: 65; Müslim, Salât: 192

Mü’minin nuru: ak saçlar

Beyaz saçları yolmayın. Çünkü o beyaz saç, kıyamet gününde Müslümanın nurudur. Ebû Dâvud, Tereccül: 17; Tirmizî, Edeb: 56; Nesâî, Ziynet: 13

En makbul iyilik

En makbul iyilik, baba dostuyla irtibatını devam ettirmektir. Müslim, Birr: 11

Namaz kıldığınız yerde oturun

Sizden birisi namaz kıldığı yerde abdestini bozmadan oturduğu müddetçe, melekler onun için “Allahım, onu bağışla, Allahım, ona rahmet et” diye dua ederler. Buharî, Ezan: 36

İyiliğin karşılığı

Allah’a sığınan kimseyi koruyun. Allah için isteyene verin. Sizi davet edene icabet edin. Size iyilik yapana iyilik yapın; eğer iyilik yapamıyorsanız, onun için dua edin ki, ona karşılık vermek istediğinizi göstermiş olun. Ebû Dâvud, Zekât:...

Nimetlerin en büyüğü

"Rabbinin nimetini yâd et." (Duhâ, 93:11.) Muhammed Hamidullah merhum, Müslümanların, Mevlid kandilini kutlarken bu âyete dayandıklarını söyler ve sorar: "Hangi İlâhî nimet bundan daha büyük olabilir?"