Bugünün hadisi

Bereketin sırrı

Şu mal gerçekten çekici ve tatlıdır. Kim onu hırs göstermeksizin alırsa o malda kendisine bereket verilir. Kim de onu göz dikerek hırsla alırsa, o...

Cahiliye mirasları

Ümmetimde Cahiliye âdetlerinden kalma dört şey vardır ki, bunları kolayca terk edemezler. Bunlar, asaletiyle övünme, nesepleri kötüleme, yıldızlarla yağmur isteme ve bağıra çağıra ölülere...

Resulullah’ın en çok sevdiği kimse

İçinizde en çok sevdiğim ve kıyamet günü bana en yakın mesafede bulunacak kimseler güzel ahlak sahibi olanlarınızdır. Tirmizî, Birr: 71