Bugünün duası

Korkularımı gider

Allah’ım! Açıklarımı ört, korkularımı gider ve bana güven ver. Allah’ım! Ayıplarımı ört ve korkularımı gider. Hakim, Deavat, No: 1902

Gönül zenginliği

Allah’ım, Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum. Müslim, Zikir:72

Afiyet istiyorum

Allah’ım! Dinim , dünyam, ailem ve malım hakkında af ve afiyet istiyorum. Hâkim, Deavat, No:1902

Topluluktan kalkarken

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şu duaları yapmadan önce bir meclisten kalktığı pek nadir olurdu: Allahım! Bize, günahla aramıza engel olacak kadar korkundan hisse ver. Bizi...

Kalbimizi ve kabrimizi nurlandır

Ey  Kur’ân’ı indiren Allahım! Kur’ân’ın ve kendisine Kur’ân indirilen zâtın hakkı için, kalblerimizi ve kabirlerimizi iman ve Kur’ân nuruyla nurlandır. Âmin, ey kendisinden isdimdad...

Rahmetine lâyık bir salâvat

Allahım! Senin rahmetine ve Onun hürmetine nasıl yaraşırsa, Ona ve âline öylece salât ve selâm olsun. Âmin. On İkinci Söz

Hepimize rahmet et

Allahım! Risalet semâsının  güneşi ve nübüvvet burcunun ayına, hidayet yıldızları olan âl ve ashâbına salât ve selâm olsun. Bize ve erkek-kadın bütün mü’minlere rahmet...

Seçkin Peygamberinin hürmetine

Allahım! Tûbâ-i rahmetinin en lâtif, en şerif, en mükemmel ve en güzel meyvesi olan, âlemlere rahmet olarak ve Cennet demek olan dâr-ı âhireti gösteren...

Dünyalar dolusu salâvat

Dünya ve Cennetler dolusu Rahmân'ın rahmeti onun üzerine olsun. Allahım! Kulun ve resulün olan, iki cihanın efendisi ve iki âlemin medar-ı iftiharı ve iki...

Mü’minlere merhamet et

Allahım, kullarına Seni nasıl tanıyacaklarını ve Sana nasıl kulluk edeceklerini öğretmek ve isimlerinin hazinelerini tarif etmek üzere, kâinat kitabının âyetlerinin tercümanı ve kulluğuyla Senin...