Tövbe edenleri bağışla

Ey Rabbimiz! Sen, rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tövbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla, onları cehennem azabından koru! Mü’min, 40:7

Nimetler verdiğin kimselerin yolu

Yalnız Sana kulluk eder, yalnız Senden yardım isteriz. Bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimetler verdiğin kullarının yoluna ilet. Gazabına uğramış, yahut sapmış olanların yoluna değil. Âmin. Fatiha, 1:5-7

Temiz bir nesil

Rabbim! Bana katından temiz bir nesil ihsan eyle! Kuşkusuz Sen duayı işitensin. Âl-i İmran, 3:38

İyiler arasına kat

Rabbim! Bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. Şuara, 26:83

Bize iyilik ver

Ey Rabbimiz! Bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver , bizi cehennem azabından koru. Bakara, 2:201

Sen bağışlamazsan…

Ey Rabbim! Ben, Senden hakkında bilgi sahibi olmadığım bir şeyi istemekten Sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen, hüsrana düşenlerden olurum. Hûd, 11:47

Bizi imtihan konusu yapma

Allahım! Bizi, inkâr edenler için bir imtihan konusu yapma. Bizi bağışla ey Rabbimiz! Çünkü Sen Azîz ve Hakîmsin. Mümtehine, 60:5

Herşeyimizi bağışla

Allahım! Günahlarımızı, yaptığımız haksızlıkları, saçmalıklarımızı, bilerek ve ciddî olarak yaptıklarımızı bağışla, bunların hepsi bizde mevcuttur. Hâkim, Deavât, no: 1916

Düzgün hayat, temiz ölüm

Allahım! Senden düzgün bir hayat, temiz bir ölüm ve rezil rüsva olmadan Sana dönebilmeyi istiyorum. İbn Ebû Şeybe, Duâ: 1, No: 29134

Dinimde sabit kıl

Allahım! Beni dinimde sabit kıl, mizanda sevaplarımın ağır gelmesini nasip eyle, imanımı gerçek eyle, derecelerimi yükselt, namazımı kabul eyle, günahımı bağışla. Hâkîm , Deavât, No: 1911