BEYZA NUR

Hindistanlı bir grup öğretim üyesi, İstanbul İlim ve Kültür Vakfında düzenlenen Risale-i Nur eğitim programını tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Hindistan’ın Ahmedabad ve Laknov vilâyetlerinin medrese ve üniversitelerinden gelen öğretim üyeleri ile Nedvetü’l-Ulama gibi köklü bir eğitim kurumundan gelen hocaların da aralarında bulunduğu katılımcılar, Risale-i Nur’ları Arapçaya tercüme eden İhsan Kasım Salihî’nin nezaretinde bir hafta boyunca Risale-i Nur üzerinde çalıştılar.

Risale-i Nur’ları daha önce hiç bilmediklerini ifade eden hocalar, okuduktan sonraki hislerini “Said Nursî’nin telifâtı, yazdıkları kalbinden çıktığı için karşısındakilerin kalbine tesir ediyor” sözleriyle ifade ettiler. Misbahu’n-Nur Medresesinden İsmail Altaf Bhai Fulara, bu kısa süreye rağmen yaşadıkları hayreti şu sözlerle anlattı:

“Büyük âlimlerimizden duyup öğrendiğimize göre, bir müellif eğer telif ettiği eseri kalbinin derinliklerinden gelen mânâlarla vücuda getirmişse, o eser okuyucunun kalbine hiçbir engel olmadan doğrudan tesir eder. Şimdiye kadarki Risale-i Nur derslerinde ve şahsî okumalarımda bu sırrı bizzat kendi kalbimde hissettim.”

Ulûm Üniversitesinden Hammad Bhai Lukmanbhai Rajpura da izlenimlerini şöyle dile getirdi:

“Risale-i Nur Kur’an’ın sırlarını keşfediyor. Kur’an’daki tekrarlarla alâkalı olarak daha önce farklı alimlerin kitaplarından okumuştum, ama hemen hemen hepsinin bu tekrarları tevillerle açıkladığını gördüm. Said Nursî ise bu tekrarlara daha önce hiç duymadığım ve aklımı ikna ve işba’ eden bir üslupla yorumlamış. Said Nursî’nin tesbitine göre bu tekrarlar ihtiyacın tekerrüründen meydana geliyor; havaya suya ihtiyaç duyulması gibi beşer bu tekrarlara ihtiyaç duyuyor. Kur’an da bu ihtiyacın tatmini için bazen ayetleri bazen kıssaları tekrar ederek mucizeliğini gözler önüne seriyor. Kur’an’ın bu esrarını bize ders verdiği için Allah Said Nursî’den razı olsun.”

Katılımcılardan Nazeer Ahmad ve Mohammad Sanaullah ise, Risale-i Nur’dan öğrendikleri “fen ilimleri ile din ilimlerinin imtizacı” metodunu kendi medreselerinde uygulayacaklarını söylediler.

Büyük bir iştiyakla geçen eğitim programı sonrasında, yapılan derslerin hatimesi olarak katılımcı hocalarla bir araya gelen Mehmet Fırıncı Ağabey, Risale-i Nur’un meslek ve meşrebi ile alakalı olarak yöneltilen suallere cevap verdi. İİKV İcra Kurulu Başkanı Said Yüce ve İhsan Kasım Ağabeyin de katıldığı kapanış programı katılımcılara sertifikalarının takdim edilmesiyle son buldu.

İİKV’nin Risale-i Nur eğitim programına katılan öğretim üyeleri şunlar:

Ulum Üniversitesinden Mahammedharish Abdulrashid Masu, Hammad Bhai Lukmanbhai Rajpura ve Shakir Bhai Abid Bhai Rajpura, Misbahu’n-Nur Medresesinden Museb Asvad Bhai Fulara, Daru’l-Erkam Medresesinden Nedariya Sufiyan HifzurRehman, Sırat-ı Müstakim Medresesinden Sajid Siddique Belim.