Şeyma Gür 

İİKV geçtiğimiz günlerde İman lezzetine dair lezzetli bir sohbete ev sahipliği yaptı.

İİKV’nin Vefa’daki merkezinde Mekke’den bir âlim; Seyyid Muhammed İbrahim Elmas, iman lezzetini alabilmenin koşullarını ve mânilerini anlattı.

Elmas, iman lezzetinin Allah tarafından bir kast ile ve vazifeli olarak verilmiş olduğuna dikkat çekerek, profesyonel bir sporcu gibi düzenli bir çalışma, gayret ve irade ile bu lezzetin peşinden koşmak gerektiğini söyledi.

“Biz Allah için yaşıyoruz, her halimizde ve her zaman Allah ile birlikte olabilmemiz lazım” diyen Elmas, şükür edebilmekliği, iman lezzetini alabilmenin en birinci gereği olarak zikretti ve “Hayatımızda şükrü yerleştirmek, imanın tadını almaya dair çok kapılar açacak” dedi.

Elmas, insanın ancak Cenab-ı Hak’ı tanıdığı oranda şükredebileceğini  söyleyerek  “Şükür, en yüksek tarik olan ubudiyet tarikine sevkeder” dedi.

Elmas, bütün mertebeleri ile sabır ve tevekkülü hayata geçirmenin önemini vurguladı. Özellikle sabır hakkında, sabır ile hallenmek, bezenmek, ziynetlenmek, ahlâklanmak gibi tâbirleri kullanan Elmas, Mü’minin başına her ne gelse, her durumda sabır ile rıza göstermesinin iman lezzetini almasına vesile olacağını söyledi ve “Cenab-ı Hak’a mutlak bir teslimiyet ile itimat edip güvenmeliyiz” dedi.

“Cenab-ı Hak insanı halife olarak yaratmıştır ama bu halifelik tam bir şuur ile idrak edilebilir” diyerek halifeliğin, Allah’a bakan, nefse bakan ve mahlukata bakan vazifeler ile birlikte idrak edilmesi gerektiğini anlattı.

Uhrevî – dünyevî bütün işlerde istikametli bir fikir ve doğru bir niyete ihtiyacımız olduğunu söyleyen Elmas, istikametli bir fikrin ancak tevhid ile, Allah’ı bilmek ve bulmakla mümkün olacağını bildirdi.

Elmas, Müslümanın en önemli meselesini dünyevî – uhrevî her işinde Allah’ın rızasının nerede olduğunu tahkik etmek ve rızanın adresini de sünnet-i seniyye olarak açıkladı.

Elmas, iman tadını almak meselesinin bir yönünün de dua olduğunu hatırlatarak “Risale-i Nur talebelerinden öğrendiğim çok önemli bir husus var: Nur talebeleri birbirlerine ismen dua ederler. Birbirimize samimi bir kalple, Allah için dua edelim” dedi.

Elmas, imanın lezzetini almanın önündeki engelleri ise;

*Allah’tan yüz çevirmek

*Heva ve Şeytan

*Dünya halleri ve hâdiseleri olarak açıkladı.

Allah’tan yüz çevirmenin sebebi olarak cehaleti, ilacı olarak da ilmi nazara veren Elmas, ilimden kastının malumat olmadığını söyledi ve “o hakiki ilimdir ki senin hayatını boyasın” dedi.

Elmas bir soru üzerine “Nefsini merkezden al, merkeze Allah’ı koy; iman lezzetini alırsın” dedi.

Yer yer Risale-i Nur’dan pasajlar okuyan Elmas, Bediüzzaman’ın vehbî olarak en ince iman ilimlerini, bütün insan tabakalarının anlayabileceği şekilde açabilmesinin bir tür keramet olduğunu söyledi. Seyyid Muhammed İbrahim Elmas, geçmişte de muhtelif dinî ilimleri tahsil ettiğini ama imanın lezzetini almaya Risale-i Nur okumaları ile birlikte başladığını anlattı.