Bugünün âyeti

Rabbinin yasakları

De ki: Gelin, Rabbinizin size neyi haram ettiğini okuyayım: Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne ve babaya iyilik edin. Yoksulluk korkusuyla evlâdınızı öldürmeyin; sizi...

Allah dostları

Bilin ki Allah dostlarına hiçbir korku yoktur; onlar üzülmeyecekler de. Onlar iman etmiş ve takvâya  sarılmışlardır. Dünya hayatında da, âhirette de müjde vardır onlara. Allah’ın sözlerinde...

İşittik deyip de işitmeyenler

Ey iman edenler! Allah’a ve Resulüne itaat edin; işitip durduğunuz halde ondan yüz çevirmeyin. İşitmediği halde “İşittik” diyenler gibi de olmayın. Çünkü yaratıkların Allah katında en...

Dünya hayatına aldanmayın

Ey insanlar! Allah’ın va’di gerçektir, sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O çok aldatıcı olan şeytan da sizi Allah ile aldatmasın. Fâtır, 23:5

Rahmeti hak edenler

İman edenlere ve Allah yolunda hicret ve cihad edenlere gelince, onların, Allah’ın rahmetini ümit etmeye hakları vardır. Gerçekten de Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet...

Bir işten boşalınca

Bir işten boşaldığında bir başkasına giriş. Ve yalnız Rabbine yönelip yalvar. İnşirah, 94:7-8

Gizli mü’minin öğütleri – 2

İman eden zat, “Ey kavmim,” dedi. “Bana uyun ki size doğru yolu göstereyim. “Ey kavmim, bu dünyanın safâsı pek kısa sürer. Âhiret ise, asıl kalınacak...

Gizli mü’minin öğütleri

Firavun “Bırakın beni, Musa’yı öldüreyim,” dedi. “O da Rabbine yakaradursun. Çünkü o sizin dininizi değiştirir yahut ülkede bozgun çıkarır diye korkuyorum.” Musa dedi ki: “Ben,...

İsraf etmeyin

Ey Âdem oğulları! Her mescidde ziynetinizi takının.  Yiyin, için, fakat israf etmeyin. Çünkü O israf edenleri sevmez. A’râf, 7:31

Namazda sebat et

Ailene namazı emret; sen de onda sebat et. Biz senden rızık istemiyoruz; seni rızıklandıran Biziz. Hayırlı son ise takvâdadır. Tâhâ, 20:132