Ey Âdem oğulları! Her mescidde ziynetinizi takının.  Yiyin, için, fakat israf etmeyin. Çünkü O israf edenleri sevmez.

A’râf, 7:31