Ey iman edenler! Allah’ın nişanlarına, [1] Haram Aylara, hac kurbanlarına, kurban olarak işaretlenmiş hayvanlara, Rablerinin lütfunu ve rızasını arayarak Kâbe’ye gelenlere tecavüz etmeyin. İhramdan çıktığınız zaman ise avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-i Haramın ziyaretinden alıkoydukları için bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsizliğe sevk etmesin. İyilik ve takvâda [2] yardımlaşın; günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Allah’tan korkun. Çünkü Allah’ın cezası pek çetindir.

Mâide Sûresi, 5:2

[1] Allah’ın, bir İslâm simgesi olarak koyduğu hükümlere.

[2] Korunmak, sakınmak. Yani, Allah’ın buyruklarına ve yasaklarına uygun davranmak ve böylece kendi eylemlerinin kötü sonuçlarından kendilerini korumak. Yahut, güçlü bir himaye altına girerek korunup sakınmış olmak.