Kim âlimlere karşı üstünlük taslamak, beyinsizlerle çekişmek yahut insanların teveccühünü kendisine çekmek maksadıyla ilim talep ederse, Allah onu Cehenneme sokar.

Tirmizî, İlim: 6; Dârimî, Mukaddime: 34

[“Beyinsizlerle çekişmek” tabiriyle tasvir edilen manzaralar size çok aşina gelmedi mi?]