Bir işten boşaldığında bir başkasına giriş.

Ve yalnız Rabbine yönelip yalvar.

İnşirah, 94:7-8