Nida edicinin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver.

O gün insanlar o sesi hak olarak işitirler. İşte bu çıkış günüdür.

Biz diriltir, Biz öldürürüz; dönüş de yine Bizedir.

O gün yer yarılır, onlar hızla koşarlar. Bu Bizim için pek kolay bir toplayıştır.

Kaf, 50:41-44