Nikâhın en hayırlısı kolay ve külfetsiz olanıdır.

Ebû Dâvud, Nikâh: 31