Yollarımızı göstereceğiz

Uğrumuzda çaba harcayanlara Biz yollarımızı göstereceğiz. Zira Allah iyiliği ilke edinen ve iyi kulluk edenlerle beraberdir. Ankebut, 29:69

Yemin hayra engel olmasın

Allah adına ettiğiniz yeminleri, iyilik yapmaya, kötülükten sakınmaya ve insanların arasını bulmaya engel kılmayın. Allah herşeyi işitir, herşeyi bilir. Bakara,2:224 Âyet, iyiliğe engel olacak veya kötülüğe yol açacak şekilde yemin etmeyi yasaklamaktadır. Edilmişse bile, böyle...

Bağ sahiplerinin pişmanlığı

Onları, tıpkı bağ sahiplerini sınadığımız gibi sınadık. Onlar sabah olur olmaz bağlarının ürününü devşireceklerine yemin etmişlerdi. Bir istisna da yapmamışlardı. Onlar uyurken Rabbin tarafından bir âfet orayı kuşatıverdi. Bağ simsiyah küle döndü. Sabah olduğunda seslendiler: “Devşirecekseniz, erkenden ürününüzün başına...

Size selâm olsun

Âyetlerimize iman edenler sana geldiklerinde, sen onlara de ki: Size selâm olsun. Rabbiniz kendi üzerine rahmeti yazdı. Sizden kim bir cahillik edip de kötülük işler, sonra ardından tevbe eder ve durumunu düzeltirse, Onun çok...

Hakkıyla mü’min olanlar

İman edip hicret edenler, Allah yolunda cihad edenler ve onları barındırıp onlara yardım edenler — işte onlar hakkıyla mü’min olanlardır. Onlar için bir bağışlanma ve pek bol bir rızık vardır. Enfâl, 8:74

Mü’minlerin ve münafıkların sonu

Sonunda Allah, münafık erkekleri ve münafık kadınları, müşrik erkek ve müşrik kadınları azaplandıracak, mü’min erkek ve mü’min kadınlara ise tövbe nasip edecektir. Zira Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Ahzâb, 33:73

Peygambere biat edenler

O ağacın altında sana biat ettiklerinde, Allah mü’minlerden hoşnut oldu. Onların kalplerinde olanı bildiği için, üzerlerine güven ve huzur indirdi ve onları yakında erişecekleri bir fetihle ödüllendirdi. Onlara, elde edecekleri pek çok ganimet de nasip...

İhlâsın özü

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. De ki: O Allah birdir. Herşey her halinde o Allah’a muhtaçtır; O hiçbir şeye muhtaç değildir. O doğurmamış, doğmamış, Hiçbir şey Ona denk olmamıştır. İhlâs Sûresi, 112:1-4

Hiç korkmayacak olanlar

Ey Âdemoğulları! İçinizden, size âyetlerimi anlatan peygamberler gelmiş bulunuyor. Kim onlara karşı gelmekten sakınır ve durumunu düzeltirse, artık onlar için ne bir korku vardır, ne de keder. A’râf, 7:35

Dostunuzu iyi seçin

Ey iman edenler! Allah’ın gazap ettiği bir topluluğu veli edinmeyin. Çünkü mezardakilerin tekrar diriltilmesinden kâfirler nasıl ümit kesmişlerse, onlar da âhiretten öylece ümitlerini kesmişlerdir. Mümtehine, 62:13