Bugünün âyeti

Keyfe tâbi olma

Ey Davud, Biz seni yeryüzünde bir halife yaptık. İnsanlar arasında adaletle hükmet. Keyfe tâbi olma ki seni Allah yolundan saptırmasın. Allah yolundan sapanlara, hesap...

Takvâ sahiplerinin sonu

Takvâ sahiplerine "Rabbiniz ne indirdi?" diye sorulunca, "İyilik" diye cevap verirler. Bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır. Âhiret yurdu elbette daha hayırlıdır. Takvâ sahiplerinin...

Onlarla yine istişare et

Allah’tan bir rahmet sayesindedir ki, sen onlara yumuşak davrandın. Eğer sen kaba ve katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp gitmişlerdi. Onları affet, onların...

Yapmayacağınız şeyi söylemeyin

Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük bir gazap sebebidir. Saf, 61:2-3

Hz. İbrahim örneği

İbrahim’de ve onunla beraber olanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: “Biz sizden ve sizin Allah’tan başka taptıklarınızdan uzağız. Biz...

Zulüm karşısında mü’min duruşu

Onların hakkına tecavüz edildiği zaman hep birlikte yardımlaşarak haklarını alırlar. Kötülüğün karşılığı, ona denk bir kötülüktür. Fakat kim bağışlar ve barış yolunu seçerse, onun...

Takvâ sözüne tutunanlar

İnkâr edenler, cahiliyet taassubundan ibaret olan o hamiyeti kalplerine yerleştirdiklerinde, Allah da Peygamberine ve mü’minlere güven ve huzur indirdi ve takvâ sözüne tutunmalarını...

Başkasıyla yarışanlar

O kimseler ki, Rablerinin korkusundan ürperirler. Rablerinin âyetlerine iman ederler. Ve Rablerine asla ortak koşmazlar. Verdiklerini de, Rablerinin huzuruna varacaklarının bilinci içinde, kalpleri ürpererek verirler. İşte onlar hayırda...

Yollarımızı göstereceğiz

Uğrumuzda çaba harcayanlara Biz yollarımızı göstereceğiz. Zira Allah iyiliği ilke edinen ve iyi kulluk edenlerle beraberdir. Ankebut, 29:69

Yemin hayra engel olmasın

Allah adına ettiğiniz yeminleri, iyilik yapmaya, kötülükten sakınmaya ve insanların arasını bulmaya engel kılmayın. Allah herşeyi işitir, herşeyi bilir. Bakara,2:224 Âyet, iyiliğe engel olacak veya...