Bugünün âyeti

Rahmeti hak edenler

İman edenlere ve Allah yolunda hicret ve cihad edenlere gelince, onların, Allah’ın rahmetini ümit etmeye hakları vardır. Gerçekten de Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet...

Onlarla yine istişare et

Allah’tan bir rahmet sayesindedir ki, sen onlara yumuşak davrandın. Eğer sen kaba ve katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp gitmişlerdi. Onları affet, onların...

Mü’minlerin ve münafıkların sonu

Sonunda Allah, münafık erkekleri ve münafık kadınları, müşrik erkek ve müşrik kadınları azaplandıracak, mü’min erkek ve mü’min kadınlara ise tövbe nasip edecektir. Zira Allah...

Bağışlanmak kimin hakkı?

Şunu da bil ki, Rabbin, eziyete uğradıktan sonra hicret eden ve sonra da sabredip cihad eden kimseler için, hiç kuşkusuz, çok bağışlayıcı, çok merhamet...

Allah’ın ve Resulünün önüne geçmeyin

Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve ne Allah’ın, ne de Resulünün önüne geçmeyin. Çünkü Allah herşeyi işiten, herşeyi bilendir. Hucurât, 49:1

Dosdoğru ol

Sen çağrını yap. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heveslerine uyma. De ki: Ben Allah’ın indirdiği bütün kitaplara inandım. Bana sizin aranızda adaleti gözetmem emredildi....

Açık ve gizli bağışlar

Başkaları için harcadığınız herşeyi ve adadığınız her adağı Allah mutlaka bilir. Zalimlerin ise hiçbir yardımcısı yoktur. Bağışlarınızı açıktan yaparsanız ne güzel! Ama gizler de fakirlere...

Sapıp saptıranlara uymayın

De ki: Ey Kitap Ehli! Dininizde haktan uzaklaşıp da aşırılığa kaçmayın. Daha önce sapmış, pek çoklarını saptırmış ve yolun doğrusundan ayrılmış bir topluluğun heveslerine...

İhlâsın özü

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. De ki: O Allah birdir. Herşey her halinde o Allah’a muhtaçtır; O hiçbir şeye muhtaç değildir. O doğurmamış, doğmamış, Hiçbir şey Ona...

İçin için Rabbini an

Sabah akşam, yalvararak ve ürpererek, sesini yükseltmeden, için için Rabbini an; sakın gafillerden olma. A’râf, 7:205