Bugünün âyeti

Doğru yolun öncüleri

Yarattıklarımız arasından bir topluluk var ki, hak sözle insanlara doğru yolu gösterir ve hak ile hükmederek adalet ederler. A’râf, 7:181

Başkasıyla yarışanlar

O kimseler ki, Rablerinin korkusundan ürperirler. Rablerinin âyetlerine iman ederler. Ve Rablerine asla ortak koşmazlar. Verdiklerini de, Rablerinin huzuruna varacaklarının bilinci içinde, kalpleri ürpererek verirler. İşte onlar hayırda...

Rahmeti hak edenler

İman edenlere ve Allah yolunda hicret ve cihad edenlere gelince, onların, Allah’ın rahmetini ümit etmeye hakları vardır. Gerçekten de Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet...

Yoksullardan gözünü ayırma

Sabah akşam Rablerinin rızasını dileyerek Ona dua edenlerle beraber sabret. Dünya hayatının tantanasını arzulayarak onlardan gözünü ayırma. Bizi anmaktan kalbini gafil bıraktığımız, heveslerine uyan...

Bir iş biter bitmez…

Bir işten boşaldığında bir başkasına giriş. Ve yalnız Rabbine bağlan. İnşirah, 94:7-8

Bilmediğin şeye uyma

Bilmediğin şeyin peşine takılma. Çünkü kulak olsun, göz olsun, kalp olsun, hepsi bundan sorumlu tutulmuştur. İsrâ, 17:36

Rabbinin nimeti erişmeseydi…

Rabbin hükmedinceye kadar sabret; balığın yoldaşı gibi olma. Hani o gamla dolmuşken Rabbine seslenmişti. Rabbinin nimeti erişmeseydi, o bomboş araziye kınanmış bir halde atılıp gidecekti. Fakat...

Hayırda yarışın

Herkes için yöneleceği bir kıble vardır. Siz hayırda yarışmaya bakın. Nerede olursanız olun Allah hepinizi bir araya getirir. Çünkü Allah herşeye kadirdir. Bakara, 2:148 Herbir...

Yemin hayra engel olmasın

Allah adına ettiğiniz yeminleri, iyilik yapmaya, kötülükten sakınmaya ve insanların arasını bulmaya engel kılmayın. Allah herşeyi işitir, herşeyi bilir. Bakara,2:224 Âyet, iyiliğe engel olacak veya...

Dostunuzu iyi seçin

Ey iman edenler! Allah’ın gazap ettiği bir topluluğu veli edinmeyin. Çünkü mezardakilerin tekrar diriltilmesinden kâfirler nasıl ümit kesmişlerse, onlar da âhiretten öylece ümitlerini kesmişlerdir. Mümtehine,...