Rabbin hükmedinceye kadar sabret; balığın yoldaşı[1] gibi olma. Hani o gamla dolmuşken Rabbine seslenmişti.

Rabbinin nimeti erişmeseydi, o bomboş araziye kınanmış bir halde atılıp gidecekti.

Fakat Rabbi onu seçti ve salih kullarına kattı.

Kalem, 68:48-50

[1] Yunus aleyhisselâm.