Yarattıklarımız arasından bir topluluk var ki, hak sözle insanlara doğru yolu gösterir ve hak ile hükmederek adalet ederler.

A’râf, 7:181