Bilin ki Allah dostlarına hiçbir korku yoktur; onlar üzülmeyecekler de.

Onlar iman etmiş ve takvâya[1]  sarılmışlardır.

Dünya hayatında da, âhirette de müjde vardır onlara. Allah’ın sözlerinde asla değişme olmaz. Asıl büyük bahtiyarlık işte budur.

Yunus, 10:62-64

[1] Takvâ: korunmak, sakınmak; Allah’ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten kaçınmak ve böylece kendi fiillerinin doğuracağı kötü sonuçlardan korunmak.