Bir kimse camie gitmek niyetiyle evinden çıktığında, attığı bir adımla kendisine bir sevap yazılır, diğeriyle de bir günahı silinir.

Nesâî, Mesâcid: 14; Müsned, 2:320