Aligarh Müslim Üniversitesi Rektör Yardımcısı olan Prof. Syed Ahmad Ali, 2014 yılında kendi üniversitesinde Risale-i Nur ile ilgili olarak düzenlenen bir sempozyuma katılmış ve bu sempozyumda Bediüzzaman’ı ve Risale-i Nur’u yakından tanıma imkânı bulmuştu. Oturumlardan birinin kapanışında yaptığı 37 dakikalık konuşma, onun bu konuya kısa bir zaman içinde kazandığı vukufu açık şekilde gösteriyor ve Bediüzzaman’a olan hayranlığını yansıtıyordu.