Bediüzzaman’ın talebesi Molla Hamid anlatıyor:

Erek dağında bir yaz mevsimi boyunca kalmıştık. Dağlarda bol miktarda yaban elmalarına rastlamaktaydık. Biz bu elmalardan koparıp yemek istediğimiz zaman, Üstad mani olurdu.

“Bizim hissemiz bağlarda ve bahçelerdedir. Bizim rızkımızı Cenab-ı Hak oralarda tayin etmiştir. Bu yabani meyveler, yabani hayvanların rızkıdır. Onların kısmetine dokunmamamız lâzımdır” derdi.

— Son Şahitler, Necmeddin Şahiner