Her türlü ürünle rızıklandır

İbrahim, “Rabbim,” demişti, “bu beldeyi güvenli bir belde yap; onun ahalisinden Allah’a ve âhiret gününe iman edenleri her türlü ürünle rızıklandır.” Allah buyurdu ki: “İnkâr edeni de Ben biraz rızıklandırır, sonra da ateş azabına...

Hepsini istiyorum

Allahım! Rahmetinin gereklerini, mağfiretinin sürekliliğini, her türlü günahtan uzak ve salim olmayı , her türlü iyilik ve nimetleri, Cennete girerek felaha ermeyi, yardımınla Cehennem ateşinden kurtulmayı istiyorum. Hâkim, Deavât, No: 1925

Sen çok bağışlayıcısın

Allahım! Beni bağışla, bana merhamet et, beni cezalandırma, beni affet, şüphesiz Sen çok bağışlayıcı, çok merhametli  olansın. İbn Ebî Şeybe, Dua: 1, no: 29148

İlmimi arttır

Allahım! Bana öğrettiğin ilimle beni faydalandır, bana fayda verecek ilmi bana öğret ve benim ilmimi arttır. Her hal üzere Allah’a hamd olsun. Cehennem ehlinin halinden Allah’a sığınırım. Tirmizi, Daavât: 130

Çıkış yolu göster

Rabbimiz! Bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster. Kehf, 18:10

Bizi doğru yola ilet

Bizi doğru yola ilet, nimetine erdirdiklerinin yoluna; gazabına uğramışların veya doğru yoldan sapmışların yoluna değil. Fatiha, 1:6-7

Naîm Cenneti

Rabbim, beni, Naim cennetine girenlerden eyle! Şuara, 26:85

Doğrulukla girip çıkmak

Rabbim! Girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden doğrulukla çıkmamı nasip et, bana tarafından yardımcı bir güç ver. İsrâ, 17:80

Anne ve babama merhamet et

Rabbim! Annem ve babam nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse şimdi Sen de onlara merhamet et. İsrâ,17:24

Sen bizi bağışlamazsan…

Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Sen bize merhamet edip bizi bağışlamazsan, hüsrana düşenlerden oluruz. A’râf, 7:23