Rabbimiz! Senin indirdiğine iman ettik ve Peygamber’e uyduk. Bizi hakka şahitlik edenlerle beraber yaz.

Âl-i İmran, 3:53