ŞEYMA GÜR / ESRA KAĞIT

İİKV’nin Akademik Söyleşiler seminerinin geçtiğimiz haftaki konuğu Sudanlı Esra Ahmed Salih, “İslâm medeniyetinin yeniden inşasında Risale-i Nur güçlü bir kaynak” dedi.

“İnsan Şahsiyetinin Oluşmasında Kur’ân Tefekkürünün Rolü: Said Nursî Örneği” başlıklı yüksek lisans tezini anlatan Esra Ahmed Salih, Bediüzzaman’ın Kur’ân’dan istihraç ederek ortaya koyduğu insan şahsiyetinin mahiyetine dair tahlillerini konu aldı.

“Onlara gerek içinde yaşadıkları âlemin her tarafında, gerekse kendi nefislerinde âyetlerimizi göstereceğiz, tâ ki Kur’ân’ın hak olduğu onlara iyice açıklanmış olsun” meâlindeki Fussılet sûresinin 53. âyetine atıfla insanın mahiyetine dair bilgiyi de Kur’ân’dan edindiğimizi söyledi.

Seminerinde Bediüzzaman’ın Kur’ân ve felsefe şakirtler ile ilgili mukayesesine yer veren Esra Ahmed Salih, “Her Müslümanın bu fark ve özellikleri iyi bilmesi çok önemli” dedi. Salih, tezinde insan şahsiyetini, nefis ve ruh, beden, sosyoloji, iktisat ve eğitim açılarından Kur’ân ayetleri ile ilişkilendirerek Bediüzzaman perspektifinden tahlil ettiğini anlattı.

Salih, nefis ve ruh açısından insanın sırat-ı müstakimde olmasının gerekleri olarak,

 • intisab-ı imanı,
 • kâinat tefekkürünü,
 • takvayı,
 • Allah ve Resulüne itaati,
 • Kur’an ile sıkı irtibatta olmayı,
 • ene’nin mahiyetini anlamayı,
 • nefs-i emmare ile cihad etmeyi,
 • ibadet etmeyi saydı.

Şefkat ve sabır olgularından da bahseden Salih, Bediüzzaman’ın sadece insanlara değil bütün kâinata karşı şefkat ettiğini vurguladı.

Esra Ahmed Salih, Bediüzzaman’ın sosyolojik açıdan insan şahsiyetinin istikametli olması için tespit ettiği kuralları ise şöyle sıraladı:

 • İhlâs ve uhuvvet toplumda yayılmalı.
 • Taassup, adavet, ihtilâf gibi kötü sıfatlar toplumdan temizlenmeli.
 • Sıdk yayılmalı.
 • Kur’ân medeniyeti toplumda yerleşmeli.
 • Aile korunmalı.
 • Zulüm ortadan kalkmalı.
 • Meşveret ve ümit toplumda yayılmalı.

Bediüzzaman’a göre iktisadî açıdan insan şahsiyetinin sırat-ı müstakim ölçütlerini ise Esra Ahmed Salih şöyle sıraladı:

 • İsraf olmamalı.
 • Ribadan uzak durulmalı.
 • Kanaat ve şükür eksik edilmemeli.
 • Çalışma teşvik edilmeli.
 • Zekât ve sadaka yaygınlaşmalı.
 • Tüm âzâlarla birlikte Allah yolunda ibadet etmeli.
 • Âzâlar helâlle beslenmeli.

“Kur’ân en büyük mürşidimizdir” diyen Esra Ahmed Salih, Bediüzzaman’a göre eğitim açısından sırat-ı müstakimde olmak için,

 • Kur’ân’ı en büyük mürşid kabul etmek,
 • fen ve din ilimlerini beraber okutmak,
 • ihtisasa ehemmiyet vermek,
 • felsefe teorilerini Kur’ân’ın ışığında okumak,
 • Nur dershanelerini yaymak,
 • iyi nesil için iyi öğretmen yetiştirmek gerektiğini söyledi.

Esra Ahmed Salih, Bediüzzaman’ın uygulamasında dershanelerin dört duvar arasında kalmadığını, Bediüzzaman’ın dershaneyi kalbinde taşıdığını, okumalarını her an, her yerde ve kâinatla iç içe yaptığını söyledi.

Sudan doğumlu olan Esra Ahmed Salih, lisans eğitimini Sudan’da Alman dili edebiyatı ve İslâmî ilimler bölümlerinde çift ana dal yaparak tamamladı. Risale-i Nur’u 2010 yılında tanıdı. Üniversite bitirme tezinin konusunu “Said Nursî perspektifinde gayba iman” olarak seçti. 2011 yılında İİKV’nin Genç Akademisyenler toplantısına katıldı. 2015’te tamamladığı yüksek lisansını ise Süleyman Demirel Üniversitesinin tefsir bölümünde Prof. Dr. İshak Özgel’in danışmanlığında yaptı.