Allahım! Rahmetinin gereklerini, mağfiretinin sürekliliğini, her türlü günahtan uzak ve salim olmayı , her türlü iyilik ve nimetleri, Cennete girerek felaha ermeyi, yardımınla Cehennem ateşinden kurtulmayı istiyorum.

Hâkim, Deavât, No: 1925