Allahım! Tûbâ-i rahmetinin en lâtif, en şerif, en mükemmel ve en güzel meyvesi olan, âlemlere rahmet olarak ve Cennet demek olan dâr-ı âhireti gösteren şu tûbâ ağacının en süslü, en güzel , en parlak ve en âli semerelerine vesile-i vusulümüz olarak gönderdiğin zâta salât ve selâm et. Allah’ım, bizi ve anne ve babamızı ateşten koru. Bizi ve anne ve babamızı ebrâr ile beraber, seçkin Peygamberinin hürmetine Cennete dahil et. Âmin.

Onuncu Söz, Hâtime