Bugünün hadisi

Kimler hesapsız Cennete girecek?

Ümmetimden yetmiş bin kişi hesaba çekilmeden Cennete girerler. Onlar üfürükçülük yapmayan, uğursuzluğa inanmayan ve Rablerine tevekkül edenlerdir. Buharî, Rikak: 21

Mü’minin nuru: ak saçlar

Beyaz saçları yolmayın. Çünkü o beyaz saç, kıyamet gününde Müslümanın nurudur. Ebû Dâvud, Tereccül: 17; Tirmizî, Edeb: 56; Nesâî, Ziynet: 13

Nikâhın hayırlısı

Nikâhın en hayırlısı kolay ve külfetsiz olanıdır. Ebû Dâvud, Nikâh: 31

Kur’ân’ı tekrar edin

Kur’ân’ı düşünerek tekrar edin. Çünkü onun insanın ezberinden silinip gitmesi, devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır. Buharî, Fedâilü’l-Kur’ân: 23; Müslim, Müsafirîn: 228; Dârimî, Rikak: 32

Her canlıya iyilik

Her canlıya yapılan iyilikte sevap vardır. Buharî, Müsakat: 9; Müslim, Selâm: 153

Makbul istiğfar

Bir kimse bir günah işler de ardından güzelce abdest alır, sonra kalkıp iki rekât namaz kılar ve Allah’tan bağışlanma dilerse, Allah onu mutlaka bağışlar. Ebû...

Yalan yeminle ele geçen mal

“Yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını alan kimseye Allah Cehennemi vacip, Cenneti haram kılar.” Adamın biri sordu: “Ya Resulallah, eğer o şey küçük ve...

Yoksul kimdir?

Miskin, bir iki lokma veya bir iki hurma için kapı kapı dolaşan kimse değildir. Asıl miskin, ihtiyacını karşılayacak birşeyi bulunmadığı halde, durumu bilinmediği için...

Cenneti istemeyenler

Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki: “Bütün ümmetim Cennete girecektir. Ancak girmeyi reddedenler müstesna.” “Kim Cennete girmeyi reddeder ki?” diye sordular. “Bana itaat eden Cennete girer. Bana karşı gelen...

Müslüman kime, muhacir kime denir?

Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Asıl muhâcir ise Allah’ın yasakladığı şeylerden uzak duran kimsedir. Buharî, İman: 4-5; Müslim, İman: 64-65