Bugünün hadisi

Dünyalık için ilim öğrenenin sonu

Aziz ve Celîl olan Allah’ın rızasını kazanmaya yarayan bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için öğrenen kimse, kıyamet gününde Cennetin kokusunu bile alamaz. Ebû Dâvud,...

Cami yolunda adımlar

Bir kimse camie gitmek niyetiyle evinden çıktığında, attığı bir adımla kendisine bir sevap yazılır, diğeriyle de bir günahı silinir. Nesâî, Mesâcid: 14; Müsned, 2:320

Borçluyu gözetene müjde

Kim darda kalmış borçlu bir kimseye kolaylık sağlarsa, Allah da ona dünyada ve âhirette kolaylık sağlar. Müslim, Zikir: 38

Kimler imam olmalı?

Bir topluluğa Allah’ın kitabını en iyi okuyup bileni imam olsun. Kur’ân’ı okuma konusunda eşit iseler Sünneti en iyi bilen imam olsun. Bir kimse, başka...

Allah’ın hoşlandığı söz

Allah’ın en çok hoşlandığı sözü sana bildireyim mi? Allah’ın en çok hoşlandığı söz, “Sübhânallahi ve bihamdihî” demektir. Müslim, Zikir: 85

Kızlar Cehenneme siper

Kim kız çocukları yüzünden sıkıntıya uğrar ve onlara güzel davranırsa, Cehennem ateşine karşı o kız çocukları kendisine siper olur. Buharî, Zekât: 10; Müslim, Birr: 147

Rabbinizi göreceksiniz

Cerîr ibni Abdillah el-Becelî (r.a.) anlatıyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in yanında idik. Dolunay halindeki aya baktıktan sonra: “Siz şu ayı güçlük çekmeden gördüğünüz gibi,...

Çocuk sesi ve Peygamber namazı

Ben bazan uzunca kıldırmak niyetiyle namaza dururum. Derken bir çocuk ağlaması işitirim. Annesine eziyet olmasın diye namazı kısa tutarım. Buharî, Ezan: 65; Müslim, Salât: 192

Cehenneme götüren ilim

Kim âlimlere karşı üstünlük taslamak, beyinsizlerle çekişmek yahut insanların teveccühünü kendisine çekmek maksadıyla ilim talep ederse, Allah onu Cehenneme sokar. Tirmizî, İlim: 6; Dârimî, Mukaddime:...

En kötü kim, en iyi kim?

Bir adam, Peygamberimize şer (kötülük) hakkında sual sordu. Peygamberimiz (s.a.v.) “Bana şerden sormayın, hayırdan sorun” buyurdu. Ve bunu üç defa tekrarladı. Sonra şöyle devam etti: “Ancak şu...