Bir adam, Peygamberimize şer (kötülük) hakkında sual sordu.

Peygamberimiz (s.a.v.) “Bana şerden sormayın, hayırdan sorun” buyurdu. Ve bunu üç defa tekrarladı.

Sonra şöyle devam etti:

“Ancak şu kadarını söyleyeyim: Şerrin en şerlisi âlimin kötüsüdür; hayrın en hayırlısı da âlimin iyisidir.”

Dârimî, Mukaddime: 34