Ey insan!

Kur’an’ın desatirindendir ki, Cenab-ı Hakkın masivasından hiçbir şeyi ona taabbüd edecek bir derecede kendinden büyük zannetme.

Hem sen kendini hiçbir şeyden tekebbür edecek derecede büyük tutma.

Çünkü mahlûkat, mabudiyetten uzaklık noktasında müsavi oldukları gibi, mahlûkiyet nisbetinde de birdirler.

— 17. Lem’a