Gereksiz yere çarsıya, pazara çıkma.

İmam-ı Âzam Ebu Hanife