Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin yanında yetişen ve uzun süre hizmetinde bulunan Ceylan Çalışkan Ağabey, nüktedanlığı ve zekâsıyla bilinirdi.

Mehmet Fırıncı Ağabey, Barla Platformuna anlattığı hatıralarında Ceylan Ağabeyi “hem zarif hem âlim bir zat” olarak tanımladıktan sonra hizmetten kat’iyyen geri durmadığını ifade etti ve şöyle devam etti:

“Birkaç kişi konuşurken onları da dinler, ikişer üçer kişi gruplar aralarında konuştuğu zaman onları da dinlerdi. Orada yanlış bir şey olsa onlara hemen müdahale ederek ‘Öyle değil, böyle’ diye düzeltir, sonra kendi konuşmasına devam ederdi.”

Fırıncı Ağabeyin Nurlu Hatıralar serisinin Ceylan Ağabeyin nüktedanlığıyla ilgili olan bölümünü, aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz: