Aziz ve Celîl olan Allah’ın rızasını kazanmaya yarayan bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için öğrenen kimse, kıyamet gününde Cennetin kokusunu bile alamaz.

Ebû Dâvud, İlim: 12