Bir topluluğa Allah’ın kitabını en iyi okuyup bileni imam olsun. Kur’ân’ı okuma konusunda eşit iseler Sünneti en iyi bilen imam olsun. Bir kimse, başka birisinin yetkili olduğu yerde o izin vermedikçe imamlık yapmasın ve kişinin evindeki özel mekânına oturmasın.

Müslim, Mesâcid: 290