Üç şey insanı kurtuluşa götürür:

gizlide ve açıkta Allah korkusu,

hoşnutluk ve gazap hallerinde adalet,

fakirlikte ve zenginlikte tutumlu davranış.

Üç şey de insanı helâke götürür:

peşinden gidilen hevâ ve heves,

buyruğu altına girilen cimrilik,

kişinin nefsini beğenmesi.

Câmiu’s-Sağîr, no. 3471