Dullara ve yoksullara yardım için çalışan kişi, Allah yolunda cihad eden yahut gündüz oruç tutup geceyi ibadetle geçiren kimse gibidir.

Tirmizî, Birr: 44 (ayrıca bk. Buharî, Nafakat: 1; Müslim, Zühd: 41; Nesâî, Zekât: 78; İbni Mâce, Ticârât: 1)