Adamın biri Resulullaha (s.a.v.) gelerek sordu:

“Yâ Resulallah, hizmetçiyi kaç defaya kadar affedeyim?”

Resulullah “Her gün için yetmiş defa” buyurdu.

Tirmizî, Birr: 31