Adalet-i mahza-i Kur’aniye, bir masumun hayatını ve kanını, hattâ umum beşer için de olsa, heder etmez. İkisi nazar-ı kudrette bir olduğu gibi, nazar-ı adalette de birdir.

Hodgâmlık ile, öyle insan olur ki, ihtirasına mani herşeyi, hattâ elinden gelirse dünyayı harap ve nev’-i beşeri mahvetmek ister.

— Hakikat Çekirdekleri