Beyaz saçları yolmayın; zira o beyaz saç kıyamet gününde Müslümanın nurudur.

Ebû Dâvud, Tereccül: 17; Tirmizî, Edeb: 56; Nesâî, Ziynet: 13