Ümmetimden yetmiş bin kişi hesaba çekilmeden Cennete girerler. Onlar üfürükçülük yapmayan, uğursuzluğa inanmayan ve Rablerine tevekkül edenlerdir.

Buharî, Rikak: 21