TÜRKMEN AY

1-3 Ekim 2017 tarihinde yapılan Bediüzzaman Sempozyumunun konusu ”müsbet hareket” idi. Ama sadece müsbet hareket değil, “Bir İman Hizmeti Olarak Müsbet Hareket”. Sadece bir iman hizmeti olarak müsbet hareket değil, ayrıca “Kur’an ve Sünnet Rehberliğinde Bir İman Hizmeti Olarak Müsbet Hareket.”

Yani kendiliğinden değil, sonradan değil. Sınırları, içeriği Kur’an ve Sünnet tarafından belirlenmiş. Kökü onlara dayanıyor, sınırlarını onlar belirliyor ve tabii sonucu onlardan, hep güzel. Güzel’e götüren bir güzel.

Risale-i Nur’un bir Kur’an tefsiri olduğunu dinlediğimiz tebliğler bir kez daha ispatladı diyebilirim.

Birbirinden farklı ilginç ve ilgi çekici birçok başlık vardı. Hattâ “Bu da mı müsbet hareketle ilgiliymiş?” dediğim konu başlıkları oldu.

Kavramlar ve kelimeler varlıklar gibi dedim. Her şey birbirine bağlı, ya nedeni oluyor, ya sonucu, ya da hem neden hem sonuç olabiliyor. Birbirlerini tamamlıyorlar. Kâinat gibi. Bir kavram, ama birçok kavramla ilgili; bir hareket, ama birçok hareketle ilgili. Kavramlar, kelimeler kâinat gibi okunması gereken bir âlem oldu bana. Ve risalelerde yer alan şu cümleleri hatırlattı.

“Evet, birşeyi herşey ve herşeyi birşey yapmak, herşeyin Hâlıkına has ve Kadîr-i Külli Şeye mahsus bir nişandır, bir âyettir.” (Onuncu Söz Birinci İşaret ve Barla Lâhikası).

Müsbet hareket etmek istiyorsak ilk olarak Güzel’i görmemiz gerek. Rabbimizi tanımamız gerek. Kavramların anlamını ve en önemlisi Kur’an’ın bu kavramları nasıl tanımladığını öğrenmemiz gerek. Kur’an ve Sünneti bilmemiz gerek.

Hak nedir? Adalet nedir? Bilmemiz gerek. İktisadın anlamını, sabırlı olma (sabır geleneği denildi meselâ), helâl nedir (üretici- tüketici değerleri ve sürdürülebilirliği denildi)? Değinilen konuların hepsini yazamam çok uzun olur, ama başlıkların bir kısmından kısa alıntılar yaptım:

Fıkhi temeller / dingin fert ve toplum / üretici- tüketici değerleri- helal gıda / sosyal mahrumiyet / barış / huzur / kalkınma / medeniyet / ilk engel ümitsizlik / umudu yaşatmak / hırstan korunma ve etkilerini tedavi / saadeti beşeriye / uhuvvet-muhabbet-şefkat-kamu güvenliği / vasatlık / bilinçli insanlık / refah ilmi / manevi bakım / erdemli şehir-tesanüd-müsbet hareket ruhu / ruhi terbiye / çevre bozulmaları-iklim değişikliği / düşüncede farklılıklar / hastalıklara bakış / ortak yaşam bilinci ve pratiği / daha iyi bir dünya inşası / imanın olumlu davranışa dönüşmesi / musîbet / cihad kavramı / ıslah kuralları / kadına muamele / hikmet / materyalizm kültürüne tepki / küresel hastalıklar / müsbet ve yapıcı eleştiri / amel-i salih-insan iletişimi / tahammülsüzlük / islam tarihi / ene-kâinatın hazinelerİ / irfan / zihni alt yapı / ders kitapları / iletişim değerleri / kavramın anlam analizi / beyan sosyolojisi / metod ve metodoloji / kendine ve başkalarına bakış / kamu düzeni / modern dünyanın manevi problemleri / din ve siyaset ilişkisi / islâmî bilimler / tevhid inancı / vahdet / dua / sosyal değişim-kişilik gelişimi / cemaat kavramı / ümmetin gelişmesi ve eğitim / farklılık / itaat / direniş / kısıtlama / ittihad-ı islâm / antropoloji / gençler / mükemmellik / gelenek / ihtilâf problemleri / felsefi akımlar / İslâmfobi düşüncesine karşı koyma ve dahası…

Yeni şeyler öğrendim. Rabbim hayretimizi arttırsın. Âmin.