Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

Kişinin, ailesinin geçimi için harcadığı para sadakadır.

Tirmizî, Birr: 42