İslâmî cemaatlerin büyükleri, Risale-i Nur talebelerinin daimî ziyaret listesindeydi.

Bediüzzaman Said Nursî’nin talebesi Mehmed Fırıncı Ağabey, Barla Platformu ile paylaştığı hatıralarında, Sami Efendi, Süleyman Efendi ve Haydar Efendi gibi büyük zatları Nur talebeleri olarak bayramlarda ve önemli günlerde  ziyaret ettiklerini anlattı.

Nur talebelerinin Sami Efendiyi ziyaretinde, Sami Efendinin Üstada umreden getirdiği hurmalardan ikram olarak gönderdiğini anlatan Fırıncı Ağabey, Üstadın da bu ikramı karşılıksız bırakmadığını ve mukabilinde kitap gönderdiğini söyledi.

Fırıncı Ağabey Süleyman Efendiyle yaşadıkları başka bir hatırayı anlatırken de, Üstadın selâmını ileten Nur talebelerine, Süleyman Efendinin üç kere “Bediüzzaman Baba mı? Ve aleykümselâm” diyerek büyük bir coşkuyla karşılık verdiğini ifade etti.

Fırıncı Ağabeyden Nurlu Hatıralar serisinin bu bölümünü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.