SAİD YÜCE

Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin “Hayatım hayatınla devam edecek” sözüyle müjdelediği, bazen “fena fi’n-Nur” bazen “manevî evlâdım” şeklinde hitap ettiği, zaman zaman da “Arslanbey” diye iltifat ettiği, Nur’un büyük kahramanı Merhum Mustafa Sungur ağabeyin Eflani’deki Çalışlar köyündeyiz.

Her sene yapılan geleneksel ders ve mevlidinde Türkiye’nin her tarafından sevenleri o büyük kahramanı yetiştiren sevimli ve şirin Anadolu köyüne aileleriyle koşup gelmişler. Kur’an’ın bu asırda yılmaz ve yorulmaz savunucusu, asrımızın Büyük İslâm âlimi Bediüzzaman’a talebe olmak için her şeyi ve dünyalık bütün istikbalini arkasında bırakarak,  o çileli ama kudsî yolculuğa buradan çıkmıştı.

Türkiye’de ve dünyada yüz binlerce Kur’an talebesinin yetişmesine vesile olan o büyük insanın hayatı ve mücadelesi nicelere örnek oldu ve olmaya devam ediyor.

Allah Teâlâ, Kur’an ve Sünnet-i Seniyye yolunda istikametle hizmetler eden, ihlâsta, tesanüdde, tevazuda, şefkatte ve merhamette zirve bir isim olan Nur’un büyük kahramanı Mustafa Sungur ağabeyimize rahmet eylesin; bizi de bütün büyüklerle birlikte onun şefaatlerine mazhar eylesin. Âmin.