Bediüzzaman Said Nursî’nin talebesi Mehmet Fırıncı Ağabey, Barla Platformu ile paylaştığı bu haftaki hatırasında, Zübeyir Gündüzalp’ten aldığı Risale-i Nur hizmetindeki mühim bir ölçüyü anlattı.

Mehmet Fırıncı Ağabey o günkü hizmetleri anlatıken, Risale-i Nur’un tanıtılması bakımından haftalık da olsa bir neşir organına ihtiyaç duyduklarını söyledi. Böyle bir neşriyat yapmanın o zamanlarda kolay olmadığını dile getiren Fırıncı Ağabey, Salih Özcan’ın ısrarıyla İttihad Gazetesinin gündeme geldiğini ifade etti. Bu vesileyle İttihad Gazetesi sahibi Salih Özcan, başyazarı ise Mustafa Polat olarak neşre başlamıştı. Bu neşir sırasında ise Mehmet Emin Birinci Ağabey, çocuklarla birlikte Risale-i Nur sohbeti yapıyor ve onların Risale-i Nur’a olan alakalarını da Nur Çocuklar isminde bir tefrika ile İttihad Gazetesinde neşrediyordu.

Bu neşriyat sebebiyle Genelkurmay, gazetenin sahibi olan Salih Özcan’ı çağırmış ve en kısa zamanda Nur Çocuklar tefrikasını kesmelerini istemişti. Bu uyarı karşısında Salih Özcan Ağabey, İstanbul’a gelmiş ve bu durumu Fırıncı Ağabey’lere anlattıktan sonra durumu Zübeyir Ağabeye sormaya karar vermişlerdi.

Bu soru karşısında Zübeyir Ağabey ise Risale-i Nur hizmetinde her alanda tatbik edilebilecek mühim bir ölçüyü şu sözlerle dile getirmişti:

“Risale-i Nur hizmeti yapmayacaksanız gazeteyi çıkarmaya ne lüzum var? Esas mesele gazetecilik yapmak değil, Risale-i Nur’u bu vasıtalarla efkar-ı âmmeye duyurmaktır. Ve Risale-i Nur’un meşruiyetini ve kanuniyetini göstermektir.”

Zübeyir Ağabeyin bu sözleri karşısında Nur Çocuklar dizisinin yayını kesilmemiş, hattâ Birinci Ağabey’in yazıları daha sonra kitap haline getirilmişti.