Kitap ve Hikmet

Tahdîs-i nimet

PROF. DR. İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN 11 Aralık 2016’da idrak ettiğimiz Leyle-i mevlidi’n-Nebi ile nasipse 14-20 Nisan 2017 tarihlerinde değerlendirmeye çalışacağımız Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri pek...

Buharî’de hadis okumak, Sahabeden işitmek demektir

Hadis-i şerifler hakkında kafaların çokça karıştırıldığı bir zamanda, temel hadis kaynaklarına dair Bediüzzaman’ın bize hatırlattığı bir ölçü hepimizin yüreğine su serpiyor. Bu ölçü, yüzyıllardır ümmetin...

Kur’an öğretmek on iki ilimden daha önemli

Bugüne kadar İslâm âlimlerinden hiç kesintisiz şekilde bize intikal eden bir miras da, “Kur’ân-ı Kerim’e ait hiçbir şeyin önemsiz görülmemesi” şeklindeki ilkedir. Allah’ın kitabını...

Kıblenümâlı pusula

EMİNE EREN Gemilerde hatt-ı hareketi sağlayan bu mühim alet beni yıllar öncesinde yaşadığım anıya götürdü. Mezun olma sevincini 28 Şubat mağduru olma kasvetinin bastırdığı sınıf içi...

Bir Kur’an emri: tefekkür gezileri

Allah’ın mahlûkatı önce nasıl yaratıp sonra tekrar dirilttiğini onlar görmedi mi? Bu Allah için pek kolaydır. De ki: Yeryüzünde gezin de Allah’ın mahlûkatı ilk önce...

Kitaplara sığmayan bir Kur’an tarifi

Bediüzzaman’ı kuş uçmaz, kervan geçmez bir Anadolu beldesine sürdüler: Kimseyle görüşmesin, kimsenin ondan, onun kimseden haberi olmasın diye. Daha doğrusu: Rabbiyle ve Rabbinin eserleriyle baş başa kalsın,...

Kalpler katılaşmasın

İman edenlerin, Allah’ın zikrine ve hak olarak inene karşı kalplerinin yumuşaması için zaman hâlâ gelmedi mi? Onlar, daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasın...

Her gönüle bir velâdet-i Ahmediye

NURAN ASLAN Aydan gelen ışığın dahi kesildiği koyu bir gece vaktindeydi varlık. Mânâsını örten büyük bir karanlık içinde, birbirine düşman, yabancı, çaresiz, yapayalnızdı. Camid mevcudat,...

İslâm dünyası yüzyıllardır Şifa-i Şerif okuyor

Kadî İyaz’ın ünlü Şifa-i Şerif adlı eserini tercüme ve şerh eden hadis âlimi Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, bu müstesna eser hakkında bilgi veriyor....

Sünnet değiştirilebilir mi?

Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan hocanın “Hadis - Sünnet Üzerine” isimli kitabından aydınlatıcı bir anekdot: Hocanın doçentlik sınavında Hz. Aişe’nin “Eğer kadınların yeni yeni icad...