ŞEYMA GÜR

İstanbul’da, Şehzadebaşı Camiinin avlusunda, asırlar görüp geçirmiş bir ağaç.

Gövdesinden geriye pek bir şey kalmamış. Âdetâ bir kabuk…

Ama her biri bir ağaç gövdesi kadar olan dallarını taşıyabiliyor ve o dalların ucundaki yapraklar yemyeşil.

Lisan-ı haliyle diyor ki:

Hayat bir sırdır, o sır hayatın sahibindedir.

Ben bir kuru kabuğum, ama evlâtlarım olan dallarım ve yapraklarım ter ü tâze.

Demek ben de bir perdeyim, sadece bir sebebim acizâne…

Ya Hayy!