Başkaları için harcadığınız herşeyi ve adadığınız her adağı Allah mutlaka bilir. Zalimlerin ise hiçbir yardımcısı yoktur.

Bağışlarınızı açıktan yaparsanız ne güzel! Ama gizler de fakirlere öylece verecek olursanız, bu sizin için daha da hayırlı olur.[1] Bu sayede Allah sizin bir kısım günahlarınızı bağışlar. Zira Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

Bakara, 2:270-271

[1] Farz olan ibadetlerin açıkça yapılmasında sakınca değil, yarar umulur. Çünkü bunlar zaten insanların üzerinde zorunlu birer görevdir; açığa vurulmalarında gösteriş ihtimali pek zayıf olduğu gibi, gizlenmeleri halinde de bu ibadetlerin toplum içindeki uygulaması zaafa uğrar. Zekât da mecburî ibadetlerdendir; bu itibarla, açıktan verilmesi, gizlice verilmesinden daha uygun görülmüştür. Bunun ötesindeki bağışların ise gizlice yapılması daha hayırlıdır.